Sparen zelfstandigen

Persoonlijke bescherming en sparen voor zelfstandigen

De sociale bescherming van de zelfstandige ondernemer is in Vlaanderen nog steeds ontoereikend. Hij dient enerzijds te waken over een voldoende pensioenopbouw en anderzijds over de bescherming naar zichzelf en zijn gezin toe. Met deze bescherming bedoelen we een uitkering bij invaliditeit of ziekte, een kapitaaluitkering bij overlijden en een extra pensioenopbouw. Dit kan trouwens perfect in één fiscaal interessant contract, nl. het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Het VAPZ

Het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen is een spaarcontract dat de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier een aanvullend pensioen op te bouwen. U bepaalt zelf het bedrag van uw stortingen tussen 1 en 8,17% van uw referentie-inkomen (het inkomen van 3 jaar geleden) met een jaarlijks geïndexeerd maximum. U kan dit percentage elk jaar opnieuw wijzigen, of tijdelijk opschorten. Bent u beginnend zelfstandige? Dan zijn uw stortingen beperkt tot een geïndexeerde minimumbijdrage.

Deze formule combineert een pensioenopbouw met een bescherming tegen ziekte, invaliditeit en plots overlijden. Ieder naar zijn eigen wensen.

Twee niet te missen voordelen:

Fiscaal voordeel: de stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting van de zelfstandige.

Sociaal voordeel: De stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten tegen de marginale aanslagvoet. Daardoor zullen ook uw sociale bijdragen verlagen omdat deze worden berekend op uw beroepsinkomen verminderd met de gedane stortingen.

Deze voordelen zijn cumuleerbaar  met de stortingen in het kader van pensioensparen, lange termijnsparen, bouwsparen alsmede de individuele pensioentoezegging.

IPT

Een individuele pensioentoezegging is een gelijkaardig spaarcontract. Wanneer u als zelfstandige werkt onder een vennootschapsvorm kan deze pensioenopbouw en  aanvullende beschermingen  worden samengesteld door uw vennootschap. Deze betaalt de premies aan de maatschappij en in ruil daarvoor zorgt zij voor uw pensioen of uw bescherming. De onderneming trekt deze bijdragen 100% als kost af voor zover de voorwaarden voldaan zijn. Wat er ook met de vennootschap gebeurt, de verworven voordelen voor de bedrijfsleider blijven behouden. Dit is bovendien een alternatief voor een loonsverhoging, die in ons land sterk wordt afgetopt door de hoge sociale bijdragen en belastingen.

Wij berekenen voor u hoeveel u maximaal kan storten binnen de fiscale grenzen.

Het gewaarborgd inkomen

Wenst u enkel uw inkomen te verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte, ongeval en invaliditeit? Dan is het gewaarborgd inkomen een goede oplossing. Deze verzekering voorziet een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert bovenop de tegemoetkoming van de sociale zekerheid

Formule 24 beroeps- en privéleven

Dit is  een verzekering die u een optimale bescherming biedt bij ongevallen, tijdens en buiten de werkuren. U kan de verzekerde kapitalen zelf mee bepalen per waarborg.

De formule voorziet:

  • een kapitaal in geval van overlijden,

  • een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit,

  • een vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid,

  • de terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds.