Verzekering zelfstandigen

Maatwerk voor ondernemers en zelfstandigen

BA onderneming (burgerlijke aansprakelijkheid)

U maakt een fout bij het uitoefenen van uw zelfstandige activiteit en er is schade aan derden tot gevolg? Hiervoor kan u een BA onderneming afsluiten. Deze beschermt de financiële gevolgen voor uw bedrijf. Men betaalt een vergoeding bij lichamelijke, materiële en immateriële schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. Er is zowel dekking bij de uitbating van uw beroep, de uw toevertrouwde goederen en de diensten na levering. Dit voor uzelf en uw personeelsleden.

Arbeidsongevallen

Heeft u personeel in dienst of doet u regelmatig beroep op jobstudenten? Vergeet dan niet de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Deze biedt dekking bij lichamelijke en medische kosten na een arbeidsongeval. Zowel op het werk als op de weg van en naar het werk. Verder is er een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Lichte vracht of vrachtwagen

De verzekeringen voor uw professionele voertuigen aan de beste voorwaarden:

Waarborgen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: betaalt de schade aan derden die je veroorzaakt hebt bij een ongeval in fout. Dit is de enige verplichte verzekering die je moet afsluiten wanneer je een auto in het verkeer brengt.

  • Kleine omnium: deze waarborg betaalt je een vergoeding voor je eigen wagen bij brand, diefstal, aanrijding met dieren, de gevolgen van natuurkrachten en glasbraak zonder zelf een vrijstelling te moeten betalen.

  • Eigen schade: deze waarborg moet je onderschrijven als je ook wilt verzekerd zijn voor de schade aan je eigen voertuig of je nu betrokken was in een ongeval in fout of in recht. Samen met de waarborgen van de kleine omnium ook wel de grote omnium genoemd.

  • Rechtsbijstand: Ben je slachtoffer van een aanrijding en is er discussie over de verantwoordelijkheid? Je rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand  door een advocaat die je belangen zal verdedigen.

  • Bestuurdersverzekering: Extra bescherming voor de bestuurder bij invaliditeit, overlijden en medische bijstand. De andere inzittenden zijn automatisch verzekerd door de burgerlijke aansprakelijkheid van de autoverzekering.

  • Reisbijstand: Je kan ook een reisbijstand gekoppeld aan je voertuig afsluiten. deze biedt pechverhelping aan het voertuig + de personen bij pech of ongeval. Bij verre bestemmingen vraagt u best na welke landen wel en welke niet automatisch verzekerd zijn onder deze waarborg.

  • Transportverzekering: Je kan een transportverzekering afsluiten om je lading te verzekeren tijdens het transport. Indien je regelmatig goederen vervoert kan dit als jaarpolis aangeboden worden voor alle transporten die worden verricht.

Brandverzekering bedrijfsgebouw

Deze brandpolis biedt vaak dezelfde waarborgen als een particuliere brandverzekering maar moet heel specifiek geanalyseerd worden naar de noden van elke individuele klant. Vaak zijn er extra preventiemaatregelen nodig om de (grotere) risico’s te beperken. Er is een onderscheid tussen bedrijfsruimtes en industriële gebouwen.